“Green Flag” voor de Goossenmaatspark.

“Green Flag” voor de Goossenmaatspark.
Uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen heeft het buurtcomite van het nieuwsstraatkwartier in bij de oude Hagedoornschool gisteren de Green Flag in ontvangst genomen voor het Goosenmaatspark.

De Green Flag Award is een initiatief van The Civic Trust en van Communities and Local Government, een instelling die zich toelegt op stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling waarbij groen een belangrijke rol speelt. De CLG zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden.
Om in aanmerking te komen voor deze prestigieuze prijs moet een park gastvrij en veilig zijn, milieuvriendelijk, en eventuele oude landschapselementen moeten zoveel mogelijk in stand zijn gehouden. Van groot belang is ook de betrokkenheid van omwonenden of andere burgers bij het park, bijvoorbeeld door mee te doen aan activiteiten.

Foto’s Hans van Cronenberg