Waterproject Rumerslanden

Waterproject Rumerslanden

Tussen de PJ de Kokstraat en de W.A. de Gruyterstraat is de gemeente Almelo bezig met een wateropvangvijver te graven.

De wijk wordt momenteel verbeterd en ook de komende jaren wordt er hard gewerkt aan de buurt. Rioleringen worden vernieuwd, stoepen en wegen worden opnieuw aangelegd.

Afgelopen zaterdag namen ook de leden van de Almelose gemeenteraad een kijkje  naar dit project in de Rumerslanden.

Fotoreportage: Roel Immink en www.twentsefotosite.nl