De aanbieding van het cadeau door de beide Almelose Mannenkoren

De aanbieding van het cadeau door de beide Almelose Mannenkoren i.v.m. het afsluiten van het 100 jarig jubileum van de koren. Het cadeau is een cheque t.w. € 5000,- voor de oprichting en het instandhouden van een kinder- c.q. jeugdkoor in Almelo.

De eerste is een impressie van een overvolle Sint Georgiusbasiliek. Naar schatting hebben 925 personen het concert bezocht.