Historisch Festival Almelo en leraren in het Wetshuys.

Bijeenkomst Historisch Festival Almelo en leraren in het Wetshuys.

Vandaag zijn de leraren van de groepen 5 t/m 8 bijeen geweest om kennis te nemen van het educatieproject van het Historisch Festival Almelo.

De leerkrachten kregen uitleg over het lesprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor de groepen 5/6 en voor de groepen 7/8 en kregen een historisch kwartetspel en een boekje mee.

Het educatieproject omhelst naast het lesprogramma een historisch kwartetspel met daarop afbeeldingen van reenacters die naar het festival komen. Ook krijgen alle kinderen van het Historisch Festival een semi autobiografisch kinderboekje getiteld ‘de veldtocht van een Almelose weverszoon’. Dit boekje gaat over Hendrik ten Bruggen uit Almelo die diende in het Franse leger en is spannend verteld.

Óók gaan er in de week voor het festival reenacters naar alle deelnemende scholen om in soldatenkleding te vertellen over de ‘Franse tijd’ (1795 – 1815)

Het Historisch Festival Almelo heeft nieuwe historische feiten boven tafel weten te krijgen over de vele (jonge)mannen uit Almelo die in die tijd dienden.

Nagenoeg alle basisscholen uit Almelo doen mee en hebben zich verbonden aan het Historisch Festival Almelo, waardoor geschiedenis voor bijna 3.000 kinderen op een leuke manier ‘dichtbij’ komt en wordt verlevendigd.

Het Wetshuys neemt een hele bijzondere plaats in in de Almelose geschiedenis, vandaar dat bewust gekozen is voor deze locatie.