Het bootje van de pastoor gaat weer varen

Het bootje van de pastoor  gaat weer varen

Zondag 30 juni 2019 is er vanaf 14.30 uur een Cotton Club Zomereditie in ons huis van Katoen en Nu, dit keer met een nautisch tintje, het muzikale deel komt voor rekening van Vissersvrouwenkoor “De Schellevissen”, vicaris Alphons Woolderink komt het bootje “Wilhelmina-Louise” inzegenen en er is voor alle volwassen bezoekers een schippersbitter.

Bij binnenkomst klinken er meerstemmige liederen
over de zee ten gehore gebracht door Vissersvrouwenkoor De Schellevissen en krijgen bezoekers een kopje koffie of thee aangeboden.

Daarna is het tijd voor het pastoors bootje “Wilhelmina-Louise” dat vanaf 15 maart jl. officieel een Varend Monument onder nummer 3354 van het Register Varend Erfgoed Nederland. Direct na de restauratie welke eind mei dit jaar was voltooid is het bootje na een testvaart richting het huis van Katoen gekomen waar het deze zomer voor het publiek, als aanvulling op de expositie (GE)ZICHT OP DE ALMELOSE HAVEN zal worden tentoon gesteld. Het bootje van Coen ten Heggeler zal deze middag door vicaris Alphons Woolderink worden ingezegend als opening handeling van dit tweede deel van de expositie. Als bijzonderheid merk ik op dat alle voorgaande eigenaren van dit bootje zijn opgespoord en uitgenodigd voor deze middag, en er zijn al enkele toezeggingen. Direct na de inzegening van de boot kregen alle volwassen bezoekers een schippersbitter aangeboden en De Schellevissen zingen nog vele mooie liederen en sluiten deze middag af vanuit “Het kleine café aan de haven” in het huis van Katoen en Nu.