Huttenland niet in de brand gestoken.

Huttenland niet in de brand gestoken.

Tot grote teleurstelling van de huttenbouwers vond de brandweer het niet verantwoord de boel in brand te steken. De wind zat in de verkeerde hoek en zou overlast kunnen veroorzaken voor de buurt, Aalderinkshoek. Dit zou overlast voor mensen met longproblemen. kunnen veroorzaken. Maar alle festiviteiten  die wel doorgang vonden waren weer een groot succes.