Walk of Peace

Walk of Peace

Dit was zaterdagmiddag een onderdeel van één van de Activiteiten in Almelo van de

Vredesweek 2019.

Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. De deelnemers liepen in de binnenstad een route naar het Kerkplein. Daar vonden activiteiten plaats gericht op het thema “Vrede”. Met de Walk of Peace beleven we en lieten we zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Het thema van de Vredesweek is: “Vrede verbindt over grenzen”. Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laat de Ambassade van Vrede in Almelo zien dat het anders kan: zaterdag organiseerde de Ambassade een Walk of Peace. De wandeling begon bij het Huis van Katoen en Nu. Vandaar uit lopen de deelnemers door het centrum naar het Kerkplein en vervolgens naar de Sint-Georgiusbasiliek. Er zijn activiteiten gericht op het thema “Vrede verbindt over grenzen..”

De burgemeester van Almelo de heer Arjen Gerritsen en de heer Albert Gietelink hielden een toespraak.

Op zondag 22 september is er om 10.00 uur een Oecumenische Vredesdienst bij Het Leger des Heils, Troelstralaan 1, geleid door de officieren Ton en Sandra Mostert.

Op een nog nader te bepalen datum wordt er een Vredesboom geplant in de Verzetsheldenbuurt: Rumerslanden.