Samenloop voor Hoop heeft €94.000 op gebracht

Het totale bedrag is € 94.000 geworden

Op deze avond werd een cheque uitgereikt ter hoogte van 20% van de totaal-opbrengst van de SamenLoop voor Hoop Almelo editie 2019.
De cheque van €18.500 is bedoeld voor het ALMA Inloopershuis, de laagdrempelige huiskamer in het ZGT Almelo bestemd voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten.

Deze avond is bedoeld voor de eregasten van de SamenLoop voor Hoop Almelo en de gasten van het Alma Inloopershuis en andere kankerpatienten en hun naasten uit Almelo en omgeving.