Linkersbruggetje

Dit gebeurd op woensdag 24 november om 15.00 uur bij de sluiskade ZZ

door het onthullen van het naambord van het Linkersbruggetje is genoemd naar

de eerste brugwachter van dienst.  Zijn achterkleinzoon heeft al aangegeven het

met plezier te willen onthullen.

Fotograaf Hans van Cronenberg