De Schellevissen komt in actie voor Oekraïn.

Het Almelose Vissersvrouwenkoor De Schellevissen komt in actie voor Oekraïn. Na een lange periode van niet zingen vanwege Corona mogen ze nu weer optreden.

Het is wrang dat dit eerste optreden is omdat er een oorlog heerst in Oekraïne. Maar het koor wil zingen om de solidariteit kenbaar te maken aan de Oekraïners en gelijktijdig geld inzamelen om op deze manier een bijdrage te leveren aan de getroffen mensen.