stilteviering op de Koornmarkt

Op zaterdag 21 mei was er om 12.00 uur een korte stilteviering op de Koornmarkt te Almelo om een boodschap voor solidariteit en vrede in stilte te uiten en stil te staan bij de slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne.

Om 12.00 uur zal de Last Post klinken, daarna is er stilte en volgt het “Dona Nobis Pacem”: Geef ons Vrede!

Zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland organiseren Ambassades van Vrede om 12 uur in de middag stiltekringen voor vrede.

Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 mei samen op veel plekken in Nederland stilstaan bij de, slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen die geraakt zijn door deze oorlogen. We willen iedereen uitnodigen om een boodschap voor solidariteit en vrede in stilte te uiten.

 

Fotograaf  Hans van Cronenberg